ÅU REL, Forskningshistorie - teori og metode (Efterår 2016)

Kursusindhold

Religionsvidenskab spænder vidt. Stofområderne er omfattende; kilder er meget forskelligartede og de kan anskues under mange synsvinkler. Mere dybtgående studier kræver en vis specialisering. Nogle vil vælge en overvejende samfundsvidenskabelige tilgang til stoffet andre en mere kulturhistorisk og ofte vil interessen samle sig om en enkelt religion. Grundlaget for de mere specialiserede studier må imidlertid være et bredt kendskab til fagets mange muligheder, til de teorier og metoder, som er udviklet gennem tiden i arbejdet med at beskrive og forstå de enkelte religioner og i de sammenlignende religionsstudier. Undervisningen i Forskningshistorie – teori og metode er opbygget som en oversigt over religionsvidenskabens udvikling med henblik på en indføring i fagets centrale forskningsfelter og problemstillinger. I gennemgangen vil der blive lagt vægt på at gennemtænke udvalgte positioner og synspunkter. Der vil i undervisningen indgå et varieret eksampelmateriale, og der vil være mulighed for selvstændigt at efterprøve teorier og metoder. I forløbet som helhed er forskningshistorien ramme om en præsentation af nogle væsentlige tilgange til det religionsvidenskabelige stof, og sigtet er at give indsigt i, hvordan teoretiske og metodiske overvejelser indgår i arbejdet med religionsvidenskabelige kilder.

Engelsk titel

History of the study of religion – Theory and Method

Uddannelse

Udbydes via studieordningen Religionsvidenskab for Åbent Universitet,
2010.

Målbeskrivelse

BA 2010-studieordningen:

Forskningshistorie (fagelmentkode HREB00421E)

Holdundervisning

Oplyses senere

Der er ingen forudsætningskrav til kurset

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Total
  • 412,5