Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Portuguese - Bachelor’s Project

Practical information
Study year 2016/2017
Time
Spring
Price

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Programme level Bachelor
ECTS 15 ECTS
Course responsible
 • Sandi Michele de Oliveira (3-827c7e4f77847c3d7a843d737a)
 • Department of English, Germanic and Romance Studies
Course number: HPOB00852U

Course content

Der opøves færdigheder i at

 • gennemføre et projekt, der bearbejder en afgrænset problemstilling inden for et eller flere af uddannelsens felter (sprog og diskurs, litteratur, histo-rie, samfundsforhold)
 • identificere og selvstændigt tilegne sig den teori og metode, som en faglig problemstilling kræver
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets problem-stilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valg-te metode i hele fremstillingen er tydelig
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teorier og metoder i forhold til projektets problemstilling
 • styre et projektforløb med en kompleks problemstilling inden for en given tidsramme
 • arbejde i et fagligt miljø og herunder at kunne udnytte vejlederens super-vision som input til sit selvstændige arbejde
 • udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overensstem-melse med videnskabelige krav og normer
 • perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng
 • udtrykke sig pået syntaktisk korrekt og idiomatisk sprog
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé

Studyboard

Study board of English, Germanic and Romance Studies

Course type

Single subject courses (day)

Duration

1 semester

Schedulegroup

See link to schedule
---- SKEMA LINK ----

Teaching and learning methods

Vejledning

Language

Portuguese
Partially in Danish

Workload

Category Hours
Preparation 409,5
English 409,5

Exam (BA 2013-ordning)

Type of assessment

Other

Criteria for exam assessment

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​portugisisk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende