Portuguese - Communicative Translation

Course content

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for teorier og metoder inden for oversættelse
 • oversætte en portugisisk ikke-teknisk tekst til idiomatisk korrekt, situations- og genretilpasset dansk
 • oversætte kortere tekster fra dansk til portugisisk
 • udvise overblik over de strukturelle og kommunikative forskelle mellem dansk og portugisisk
 • reflektere over de oversættelsesstrategiske og kommunikationsteoretiske valg bag hver enkelt oversættelse
 • udarbejde forskellige oversættelser af den samme tekst til forskellige modtagerkredse og med forskellige kommunikative mål

Single subject courses (day)

 • Category
 • Hours
 • Preparation
 • 162,75
 • Lectures
 • 42
 • English
 • 204,75