Portuguese - Area Studies Seminar on Language, Discourse, and Society

Course content

Der opøves færdigheder i at

 • syntetisere sit kendskab til teorier og metoder tilegnet under bachelorud-dannelsen på en nuanceret og tværfaglig måde
 • konceptualisere forskningsprojekter inden for den portugisisktalende ver-den af et omfang, der svarer til et bachelorprojekt
 • analysere forholdet mellem forskningens udgangspunkt (fx en bestemt tekst, et problem, sprogbrug, en teori) og arbejdsprocessen samt de typer af resultater, som kan forventes
 • udvise mental fleksibilitet og kreativitet ved at væe i stand til at undersøge et forskningsprojekt og gennemtænke, hvordan resultatet ville være blevet, hvis en anden forskningstilgang var blevet brugt
 • formidle idéer, begreber og forskningspraksis på et grammatisk og prag-matisk velfungerende portugisisk

Single subject courses (day)

 • Category
 • Hours
 • Preparation
 • 162,75
 • Lectures
 • 42
 • English
 • 204,75