Portuguese - Portuguese language for the professions

Course content

Der opøves færdigheder i at

 • sammenligne akademiske og erhvervsrettede tekster på portugisisk mht. genre (udtrykt i form af f.eks. grammatiske strukturer og ordvalg) og kommunikativt mål samt modtager
 • anvende kommunikationsteknikker
 • identificere og forklare interkulturelle kommunikative forskelle mellem Brasilien, Portugal og Danmark
 • udarbejde en individuel præsentationsmappe med tekster med forskellige kommunikative mål og modtagere
 • bruge nærlæsningsteknikker af skriftlige og (transskriberede) mundtlige kildetekster på portugisisk
 • udvise færdigheder i portugisisk på et højere niveau.

Single subject courses (day)

 • Category
 • Hours
 • Preparation
 • 162,75
 • Lectures
 • 42
 • English
 • 204,75