Portuguese - Voices in Luso-Brazilian literature and culture

Course content

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for udvalgte dele af Portugals og Brasiliens litteratur fra et tematisk eller kronologisk perspektiv, især tiden efter 1800
 • anvende viden og metoder fra de foregående moduler af relevans for analyse af litteratur
 • anvende litteraturanalytiske metoder på et elementært niveau i relation til udvalgte tekster
 • analysere et eller flere emner eller litterære værker inden for Portugals og Brasiliens litteratur under udnyttelse af relevant sekundærlitteratur med fokus på samspillet med bredere litterære, kulturelle, sociale og politiske forhold.

Single subject courses (day)

 • Category
 • Hours
 • Preparation
 • 162,75
 • Lectures
 • 42
 • English
 • 204,75