Portugisisk - Propædeutik 2

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • kommunikere på portugisisk i en række hverdagssituationer
 • udtrykke sig hensigtsmæssigt på portugisisk i forhold til kommunikations-situationen
 • anvende fagligt portugisisk pået elementæt niveau
 • forståog gengive en hverdagssproglig portugisisk prosatekst
 • dokumentere grundlæggende kendskab til reglerne for portugisisk udtale og grammatik
 • oversæte en lettere tekst fra dansk til portugisisk
 • oversætte en lettere tekst fra portugisisk til dansk og besvare grammati-ske spørgsmål i tilknytning hertil
 • på portugisisk redegøre på elementært niveau for centrale begreber om den portugisisktalende verden
Engelsk titel

Portuguese - Elementary Portuguese 2

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Holdundervisning
 • 84
 • Total
 • 409,5