POL, Polsk Sprog 3 (E16)

Kursusindhold

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af intensivt arbejde med tekster, med hovedvægt på identifikation af idiomatiske og fraseologiske forhold.

Samtaleøvelser med henblik på at indøve mundtlig sprogfærdighed, så der kan føres en adækvat samtale om teksternes indhold samt om emner fra hverdagen. Skriveøvelser, hvis hovedformål er at optræne evnen til referat.

Engelsk titel

Polish Language Proficiency 3

Uddannelse

Udbydes efter: BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Et Slavisk Sprog, 2007-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2010-studieordning:
Polsk Sprog 3 (fagelementkode HPLB01081E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Skriftlig oversættelser fra Polsk til dansk (fagelementkode HPLB10041E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende

Aftales i forbindelse med undervisningen

Bestået propædeutik samt sprog 2 eller tilsvarende

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5