Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

POL, Polsk Sprog 3 (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Anita Pluwak (6-78747d7f697348707d7536737d366c73)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HPLB01086U

Engelsk titel

Polish Language Proficiency 3

Kursusindhold

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af intensivt arbejde med tekster, med hovedvægt på identifikation af idiomatiske og fraseologiske forhold.

Samtaleøvelser med henblik på at indøve mundtlig sprogfærdighed, så der kan føres en adækvat samtale om teksternes indhold samt om emner fra hverdagen. Skriveøvelser, hvis hovedformål er at optræne evnen til referat.

Målbeskrivelse

BA 2010-studieordning:
Polsk Sprog 3 (fagelementkode HPLB01081E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Skriftlig oversættelser fra Polsk til dansk (fagelementkode HPLB10041E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Bestået propædeutik samt sprog 2 eller tilsvarende

Uddannelse

Udbydes efter: BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Et Slavisk Sprog, 2007-ordningen

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Anita Pluwak, pluwak@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Aftales i forbindelse med undervisningen

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 328,5
Forelæsninger 84
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Se studieordning:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​polsk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende