POL, Tekstforståelse på polsk (F17)

Kursusindhold

På kurset trænes deltagerne i at læse og forstå materiale på polsk samt i at identificere problemstillinger i relation til de læste tekster og andre kilder. I undervisningen arbejdes der med læsning, forståelse og oversættelse af og kommentarer til polsksproget materiale.

Engelsk titel

Understanding Text in Polish

Uddannelse

Studieordning for Øst- og Sydøst-europastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2015-ordning:
Tekstforståelse på polsk (Aktivitetskode HPLB00761E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.

Oplyses i forbindelse med undervisningen og/eller på Absalon.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 164,25
  • Forelæsninger
  • 42
  • Total
  • 206,25