POL, Skriftlig sprogfærdighed på polsk (F17)

Kursusindhold

Se studieordning.

Engelsk titel

Polish Written Language Proficiency (F17)

Uddannelse

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2015-ordning:
Skriftlig sprogfærdighed på polsk (Aktivitetskode HPLB00751E)

BA 2010-ordning:
Polsk sprog 2 (Aktivitetskode HPLB01061E)

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af skriftlige øvelser.

Undervisningsmaterialer udleveres løbende i forbindelse med undervisning og lægges ud i kursusrummet på Absalon.

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 164,25
  • Forelæsninger
  • 42
  • Total
  • 206,25