POL, Polens aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (E16)

Kursusindhold

Viden om de væsentligste elementer i det moderne Polens identitetsdannelse. Viden om hovedtræk i de transformationsprocesser, som har fundet sted i Polen efter kommunismens fald i 1989: overgangen til demokrati og et frit marked, forandringerne i samfundet, kultur, mentalitet.

Engelsk titel

Poland: Mentality, Culture, Society. Historical and Contemporary Perspectives with filmseminar

Uddannelse

Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2015-ordningen

Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2015-ordning:
Polens aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (fagelementkode HPLB00741E)

BA 2010-ordning
Polens kultur, mentalitet, samfund: identitetsdannelse og moderne forhold (fagelementkode HPLB01051E)

BA tilvalg 2007-ordningen:
Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HØEB10021E)

holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende

Kompendium og teksterne er tilgængelige på Absalon

Der er ingen forudsætningskrav til kurset

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 60
  • Forberedelse
  • 268,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5