POL, Mundtlig sprogfærdighed på polsk (E16)

Kursusindhold

Se studieordning.

Engelsk titel

Polish Oral Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk og Russisk og

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:  
Mundtlig sprogfærdighed på polsk (Aktivitetskode HPLB00731E)

BA 2010-studieordning:
Polsk sprog 1 (Aktivitetskode HPLB01041E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg og dialog mellem underviser og studerende.

Oplysninger om litteratur gives i forbindelse med undervisningen og/eller via Absalon.

Kendskab til polsk svarende til bestået eksamen i polsk propædeutik 2

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 164,25
  • Forelæsninger
  • 42
  • Total
  • 206,25