PERS, Persisk litteratur A (E16)

Kursusindhold

Der læses moderne persisk litteratur med henblik på en beskrivelse af Irans litteraturhistorie ca. 1920 til i dag

Engelsk titel

Persian literature A

Uddannelse

Udbydes efter Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Målbeskrivelse

BA 2010-studieordning:
Persisk litteratur A (fagelementkode HPEB01291E )

Holdundervisning

Den studerende skal have aflagt eksamen i Persisk propædeutik A og B

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Total
  • 412,5