Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

PERS, Persisk- Dansk oversættelse med grammatik (F17)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Claus Valling Pedersen (6-757e73878582527a877f407d8740767d)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HPEB00607U

Engelsk titel

Persian-Danish translation with grammar

Kursusindhold

Oversættelse af middelsvære, moderne persiske tekster på basis af fagelementets indhold af morfologisk og syntaktisk analyse, oversættelse til et nuanceret og idiomatisk korrekt dansk, færdighed i anvendelse af grammatiske og syntaktiske analyseredskaber samt færdighed i at sammenligne og kunne forklare forskellene på persisk og dansk syntaks og grammatik.

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Persisk-dansk oversættelse med grammatik (fagelementkode HPEB00601E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Bestået Persisk propædeutik & Kommunikativt persisk

Uddannelse

Studieordning for Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med
centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk 2015

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Underviser

Claus Valling Pedersen, clausp@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se link herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Klasseundervisning med diskussion deltagere og underviser imellem

Undervisningssprog

Persisk
Delvist på dansk

Undervisningsmateriale

Udleveres ved undervisningens påbegyndelse.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 328,5
Forelæsninger 84
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​persisk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende