PERS, Irans historie i overblik med særligt fokus på det moderne Iran (E16)

Kursusindhold

De store temaer i iransk historie fra oldtid til nutid studeres med særligt fokus på det moderne Iran (1800-2013).

For studerende på dette kursus udbydes der også et kursus i Akademisk læsning: Læse- og skrivestrategier, se her: http:/​/​kurser.ku.dk/​course/​hiaa00005u/​2016-2017

Engelsk titel

The History of Iran with Special Focus on Modern Iran

Uddannelse

Studieordning for Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk 2015

Mellemøstens sprog og samfundpå BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010


Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Persisk sprog og kultur, 2007

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Irans historie i overblik med sæligt fokus på det moderne Iran (fagelementkode HPEB00581E)

BA 2010-studieording:
Irans historie i overblik med særligt fokus på det moderne Iran: (fagelementkode HPEB01211E)

BA 2007-tilvalgsordning:
Irans historie i overblik med videnskabsteori (fagelementkode HPEB10011E)
Irans moderne historie (fagelementkode HPEB10031E)

Holdundervisning med diskussion og gruppearbejde – det forventes derfor at alle deltager og har læst i henhold til undervisningsplanen.

Grundbog og online kompendium annonceres inden kursusstart.

Se relevant studieordning for evt. forudsætningskrav.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 252,5
 • Eksamen
 • 74
 • Kollokvier
 • 56
 • Vejledning
 • 2
 • Total
 • 412,5