Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

PERS, Persisk propædeutik 2 (F17)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Nina Schmidt (6-7075763e353c456d7a7233707a336970)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HPEÆ00027U

Engelsk titel

Persian propaedeutics 2

Kursusindhold

Grundlæggende persisk morfologi, syntaks og semantik (i et omfang svarende til John Mace: Persian Grammar: for Reference and Revision), grammatisk analyse af persiske tekster samt brug af fagets grundliggende grammatiske begreber læsning og forståelse af lettere persiske tekster tale- og lyttekompetencer på et elementært niveau.

Målbeskrivelse

BA 2015-ordningen:
Persisk Propædeutik 2 (Fagelementkode: HPEÆ00021E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Bestået Persisk propædeutik 1

Uddannelse

Studieordning for Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Underviser

Nina Schmidt, ninaschmidts@gmail.com

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se link herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Klasseundervisning med diskussion, deltagere og underviser imellem

Undervisningssprog

Persisk
Delvist på dansk

Undervisningsmateriale

Kompendium, netbaseret.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 300,5
Forelæsninger 112
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​persisk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende