PERS, Persisk propædeutik 2 (F17)

Kursusindhold

Grundlæggende persisk morfologi, syntaks og semantik (i et omfang svarende til John Mace: Persian Grammar: for Reference and Revision), grammatisk analyse af persiske tekster samt brug af fagets grundliggende grammatiske begreber læsning og forståelse af lettere persiske tekster tale- og lyttekompetencer på et elementært niveau.

Engelsk titel

Persian propaedeutics 2

Uddannelse

Studieordning for Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015

Målbeskrivelse

BA 2015-ordningen:
Persisk Propædeutik 2 (Fagelementkode: HPEÆ00021E)

Klasseundervisning med diskussion, deltagere og underviser imellem

Kompendium, netbaseret.

Bestået Persisk propædeutik 1

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • Total
  • 412,5