PÆD, Modul 5: Fordybelse i pædagogisk område B (30 ECTS)

Kursusindhold

Faglige mål:

Omfattende redegøre for et eller flere af pædagogikkens praktisk rettede og/eller teoretiske delområder og kan anvende denne til i dette/disse perspektiv(er) at beskrive, begrunde og reflektere relevante emner eller problemstillinger nuanceret og dybtgående.

Prioritere inden for forskellige af pædagogikkens institutionaliserede områder, fx. familier, daginstitutioner, skoler, professionsrettede uddannelser, livslang læring, og /eller inden for forskellige af pædagogikkens discipliner, fx. pædagogisk sociologi, pædagogisk psykologi, pædagogikkens historie, pædagogisk filosofi, pædagogisk antropologi og didaktik og på denne baggrund identificere og afgrænse et væsentligt emne eller en problemstilling.

Ud fra omfattende fordybelse i dette emne eller denne problemstilling nuanceret vurdere og vælge videnskabeligt begrundede fremgangsmåder og redskaber med henblik på kritisk analyse.

Inddrage såvel teoretisk som empirisk baserede analyser til belysning og diskussion af emne eller problemstilling.

Kandidattilvalg: Ansøgningsskema finder du her: http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/merit/ Skemaet skal sendes til sn-mef@hum.ku.dk senest d. 1. juni 2016

Engelsk titel

Immersion in a chosen area of educational studies B.

Holdundervisning.

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave.
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 775
  • Vejledning
  • 2
  • Total
  • 819