Modul 3: PÆD, Modul 3: Analyse af pædagogiske problemstillinger.

Kursusindhold

Analyse af pædagogiske problemstillinger skærper fokus på forholdet mellem analyse, teori og empiri og giver indsigt i analysestrategier, der er relevante for pædagogisk forskning. Modulet giver erfaringer med det analytiske håndværk og analysens deskriptive, dokumentative og perspektiverende facetter. Modulet lægger endvidere op til at de studerende inddrager eget materiale og gør sig erfaringer med analyser, der relaterer sig til skole- og uddannelsessystemets politiske makroniveauer, institutionelle mesoniveauer og undervisnings- og læringspraktiske mikroniveauer.

I modulet får den studerende overblik over analysemetoder og deres forskningsmetodologiske forankring. Modulet muliggør selvstændigt begrundede nedslag og næranalyse af  fx policy dokumenter, interview, observation, spørgeskemaer ligesom modulet muliggør analyse af læringsplatforme og -medier. Modulet muliggør endvidere at de studerende fordyber sig, efter eget valg, i analysestrategier fx motiveret som etnografiske analysestrategier, klasserums-, kommunikations- og interaktionsanalyse, procesanalyse eller kritisk diskursanalyse.

Den studerendes arbejde med udvikling af egne analyser er i centrum for modulet. Derfor tilrettelægges undervisningen både som undervisning/plenumdiskussioner og som workshops og gruppearbejder. De studerende giver undervejs oplæg i workshop og feedback på fagfællers arbejde relateret til problemformulering og studieinteresser for arbejdet med den skriftlige opgave.

Samlet giver arbejdet i modulet kompetencer til at håndtere analyseprocessen (fra data og empiri til tolkning og analyse) ved at identificere og perspektivere de pædagogiske problemstillinger og dernæst anvende de relevante  analysestrategier og videnskabelige fremgangsmåder i den analytiske fremstilling.

Engelsk titel

Analysis of educational issues.

Uddannelse

kandidat.

Holdundervisning.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 367,5
  • Total
  • 409,5