Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

PÆD, Modul 2: Psykologiske temaer i pædagogik.

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Pia Karstoft Andersen (8-73697a7b7c776e7c48707d7536737d366c73)
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Kursusnummer: HPÆB00361U

Engelsk titel

Psychological Themes in Education.

Kursusindhold

Redegøre for centrale teorier vedrørende subjektdannelse hos børn, unge og voksne, herunder forhold som udvikling, læring, socialisering, deltagelse og identitet i et pædagogisk-psykologisk perspektiv.

Identificere og diskutere de teoretiske principper, særlige begreber, videnskabssyn og menneskesyn, som teorierne bygger på.

Sammenligne pædagogisk-psykologiske teorier og begreber samt vurdere deres anvendelse og betydning i pædagogisk sammenhænge i et nutidigt, samfundsmæssigt og historisk perspektiv.

Forholde sig til psykologiens rolle i pædagogikken blandet andet set i et etisk perspektiv.

Uddannelse

Bachelor

Studienævn

Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling

Underviser

Gerd Christensen, Stine Thygesen, Anemarie Liva Skakon

Varighed

Skemagruppe

;
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 84
Undervisningsforberedelse 325,5
Total 409,5

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve
Eksamenssproget er dansk

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​paedagogik/​

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende