OLD Frit område (modul 3) - individuel vejledning

Kursusindhold

Frit område giver den studerende mulighed for under vejledning af en underviser at udvælge et emne, en tekst, en genre, en forfatter eller et områdestudie af en anden karakter, som studeres i dybden.

Engelsk titel

Free area study

Uddannelse

Oldtidskundskab (KA-tilvalg)

Individuel vejledning - den studerende skal selv tage kontakt til en vejleder fra afdelingen for Græsk og Latin.

BA-delen af gymnasiesidefaget bestået, inklusive propædeutisk græsk.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • Total
  • 0