Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

AFLYST! ÅU OLD Antik poesi - fjernundervisning (Efterår 2016)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Se pris

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • David Bloch (5-667073676c446c7971326f7932686f)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HOLÅ03613U

Engelsk titel

Classical Poetry

Kursusindhold


Antik poesi beskæftiger sig med græsk og romersk poesi i oversættelse.
Der arbejdes med øvelser i litterær fortolkning, stilistik, historisk tekstforståelse, tekstoverlevering og oversættelsesvurdering. Én til to gange om ugen skal der enkeltvis eller i grupper afleveres en opgave eller besvares spørgsmål. Underviserne kommenterer besvarelserne og sender dem tilbage, altsammen over internettet. Desuden kan underviser og studerende kommunikere med hinanden gennem diskussionsfora og personlig post. 
I kursets pensum indgår flere sange af Homers Iliade og Odyssé, en græsk tragedie, en komedie, og mindst et digt af en anden genre, som f.eks. en homerisk hymne, arkaisk græsk lyrik, hellenistiske epigrammer og også romersk digtning behandles. 
Kurset omfatter også to lørdagsseminarer, begge i København. Seminarerne er ikke obligatoriske, men det anbefales at man deltager.

Anbefalede faglige forudsætninger

Afsluttet BA-tilvalg i Oldtidskundskab inkl. græsk propædeutik eller tilsvarende.

Formelle krav

For at kunne deltage i kurset er det nødvendigt at have adgang til en computer med internetopkobling, helst en bredbåndsforbindelse, men særlige computerkundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.

Bemærkninger

Der tilbydes individuel vejledning, hvis der er for få tilmeldinger til at danne et hold.

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

 

Uddannelse

Oldtidskundskab (KA-tilvalg)

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag aften/weekend

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Fjernundervisning + lørdagsseminar
Skemalink kommer senere
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Fjernundervisning via internettet samt to lørdagsseminarer på Københavns Universitet, Amager.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
E-læring 0
Total 0

Eksamen (Bunden, mundtlig dialog med forberedelse)

Prøveform

Mundtlig prøve

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:
Aktuelle studieordninger

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Afholdes en lørdag i januar.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende