Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

DAN; Kulturjournalistik A (kun for bachelorstuderende)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Line Hjorth Christensen (3-7b77724f77847c3d7a843d737a)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HNOB15016U

Engelsk titel

Cultural Journalism A

Kursusindhold

Eksaminanden kan (på grundlæggende niveau) beherske den skriftlige kulturformidlings teknikker og genrer gøre rede for de principper og genrekrav, der ligger bag en bestemt kultur-formidlende tekst skrive et klart og prægnant dansk og vise evne til selvstændighed i sproglig udfoldelse reflektere over og karakterisere egne skriftlige arbejder, også ved at se dem i forhold til foreliggende teorier om de journalistiske genrer.

Målbeskrivelse

BA tilvalg:
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/kulturformidling_batv.pdf

Bemærkninger

Hører under studiemønstret Kulturformidling. Udbydes ikke som enkeltstående BA-TV.

Uddannelse

Dansk (Kulturformidling)

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Underviser

Anne Middelboe
Søren Marquardt Frederiksen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Skema uden for skemagruppe
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Som udgangspunkt holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende; men da Kulturformidling trækker på mange forskellige kilder og metoder for at belyse praksis og udøve praksisrefleksion, vil der efter behov blive anvendt andre undervisnings- og arbejdsformer. Den studerende udarbejder reporta-ger, portrætter, anmeldelser og andre artikeltyper på almindelige pressevilkår. Der vil i samspil med Kulturlivets institutioner A foretages institutionsbesøg og feltstudier.

Kapacitet

1 hold á 30-35

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 105
Eksamensforberedelse 59
Total 206

Eksamen

Prøveform

Kursusdeltagelse
Se specifikt i studieordningen.
Aktiv undervisning 80% med skriveøvelser.

Bedømmelsesform

7-trins skala
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende