Musikvidenskab: KA satslæreemne: Fritonal Sats

Kursusindhold

Det tyvende århundredes kompositionsmusik inkorporerer en lang række nye principper i måden at lave musikalsk sats. Kurset er en ”hands on” indføring i denne musik, som gennem praktisk indføring i et udvalg af disse principper, vil gøre de studerende fortrolig med denne måde at forstå musik.

De studerende lærer at håndtere såvel skalabaserede som serielle teknikker og får dertil skærpet forståelsen af de grundlæggende elementer i musikalsk sats. Der forudsættes aktiv deltagelse af de studerende, med udarbejdelse af små opgaver til hver time. Det praktiske arbejde med musikken vil ske på baggrund af og i vekselvirkning med analyser af periodens musik.

Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

Musikvidenskab KA2008

Forelæsning og øvelser

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se studieordningen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 143
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210