Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Musikvidenskab: Praktiske discipliner 1: Rytmisk musikledelse

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Mads Jakob Pagsberg (4-72636975426a776f306d7730666d)
  • Henrik Raabo (6-717566363d35446c7971326f7932686f)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HMVK0434AU

Engelsk titel

---

Kursusindhold

Faget Musikledelse er et praktisk/pædagogisk fag og fortsættelsen til Rotation 1 og 2 på BA.

 

Formålet er at sætte den studerende i stand til:

  • at inspirere en større gruppe til musikalsk sammenspil,
  • at indstudere med- og lede et rytmisk ensemble.

Der arbejdes på at give de studerende de nødvendige kompetencer indenfor områderne:

-Pædagogisk metode og indstuderingsteknik

-Relevant og brugbar rytmisk direktion og tegngivning

-Nødvendige kropslige værktøjer til brug under indstudering

 

De studerende får metoder og ideer til:

- forberedelse, planlægning og disponering af et indstuderingsforløb.

-arrangement af sats, herunder reduktion og udvidelse af roller m.m.

-udvikling af nodemateriale med vægt på leadsheet/rolleark metoden

- at inspirere en større gruppe til musikalsk sammenspil

-at kunne arbejde med improvisation, instrumentalt, vokalt og med ensemblet

-at finde og udvikle sin rolle som leder

 

De 10 emner:

For at sikre at der bliver arbejdet med de nødvendige aspekter af musiklederrollen bliver de studerende i løbet af de 2 semestre præsenteret for 10 emner/dogmer, som de skal inkorporere i deres indstudering. Disse kan f.eks. foreskrive at satsen indstuderes med flowteknik, uden noder, at der arbejdes med improvisation, rubato, fermat m.m.

Til eksamen stilles der krav om at de studerende knytter 1 eller 2 af disse emner til de satser som opgives til eksamen.

Bemærkninger

Der undervises 2 lektioner pr. uge i 14 uger.

Uddannelse

Musikvidenskab

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Der kommer et link til skemaet.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Arbejdsformer:
Undervisningen veksler imellem:
-underviserstyrede forløb med eksempler og vejledning
-forløb, hvor de studerende er oppe enkeltvis og indstuderer med holdet.
I starten af forløbet arbejdes med overskuelige musikalske former og besætninger, så den studerende gradvist vænner sig til rollen som musikleder. Der præsenteres grundlæggende pædagogiske principper og indstuderingsteknikker, som udvides trinvist. Den studerende får efterhånden udvidet sin palet af indgangsvinkler og metoder, som herefter vil kunne tilpasses forskellige indstuderingssituationer, musikalske stilarter og musikalske sammenhænge.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Sammenspilsbogen; Systime, Pagsberg og Schultz (Kan købes hos underviseren)

Rytmisk Musikledelse; WH, Pagsberg og Raabo (Kan købes hos underviseren)

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 28
Undervisningsforberedelse 13
Eksamensforberedelse 10,5
Vejledning 1
Total 52,5

Eksamen

Prøveform

Andet
Eksamen giver tilsammen 7,5 ECTS. Se KA2008 studieordningen for nærmere detaljer.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende