Musikvidenskab/Moderne kultur: KA emnekursus: Musik, musikliv og radio i efterkrigstidens Danmark

Kursusindhold

I årtierne efter 2. Verdenskrig blev radioen et meget anvendt middel for forskellige deltagere i dansk og internationalt musikliv til at fremme deres dagsordener. Radioen var ikke blot et redskab for musikformidling men også en institutionel forbundsfælle og en teknologisk og musikalsk påvirkningsfaktor. Det indebar blandt meget andet, at den var med til at definere nye rammer for forhandlingerne af de mange positioner i det kulturelle felt, og at striden om de musikalske genrers kulturelle status fik en ny politisk aktualitet.

Kursets grundlæggende problematik er, hvordan radioen som praksis og institution har påvirket musiklivet og vice versa. Det består af to dele. En primært radiohistorisk del, undervist af Morten Michelsen, og en primært musikhistorisk del, undervist af Søren Møller Sørensen. I den radiohistoriske del behandles radioens indflydelse på musiklivet i bred forstand (og vice versa), og hvordan den bidrog til forhandlingerne af genreskel og -hierarkier mellem bl.a. pop, jazz, klassisk og ny musik. Den musikhistoriske del fokuserer på radioens betydning for periodens ny kompositionsmusik og for udviklingen af en dansk scene for avantgardistisk lydkunst.   

Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

Musikvidenskab KA2008 ordn., BA2007 Enkeltstående tilvalgsordn.

Forelæsninger

Kurset er et KA-kursus men kan følges af BA-studerende der skal skrive BA-projekt samt BA-studerende der ønsker at benytte kurset til at aflægge 15 ECTS tilvalg.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig hjælpemidler UDGÅR
Se KA2008 studieordningen for nærmere detaljer eller BA2007 Enkeltstående tilvalgsordning, hvis du er tilvalgsstuderende. Der er forskel på de to eksamensformer samt ECTS-vægten.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 143
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210