Musikvidenskab: KA emnekursus: Global populærmusik ; traditionsmusik, verdensmusik og global pop

Kursusindhold

Et generelt og introducerende kursus med en kritisk, akademisk tilgang til betegnelser som verdensmusik, traditionsmusik og global pop.

Gennem en række eksempler fra udvalgte musikkulturer i mange dele af verden diskuteres og belyses de præmisser, hvorpå denne musik produceres, distribueres og markedsføres. Samtidig inddrages de historiske og kulturelle baggrunde, som musikformerne har relationer til, og endelig analyseres den måde, hvorpå de giver mening og betydning for udøvere og deltager.

Det teoretiske grundlag for kurset vil være hentet fra både musikalsk antropologi og populærmusikforskning, samt en række kulturteoretiske retninger.

Der vil blive lagt vægt på at lytte kvalitativ til musikken og at sætte den i kontekst. Endvidere vil der blive arbejdet med et vist mål af praksis – enten i form af opsøgende arbejde i musikalske institutioner og scener – eller i form af udøvelse og sammenspil.

Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2012 (KUN for BA-projektskrivere), KA 2008 ordn., BA tilvalg 2007 ordn.

Forelæsning
Kursuslærer er Annemette Kirkegaard, men enkelte undervisningsgange vil blive varetaget af ekstern lektor Morten Carlsen.

Som gennemgående bog i forløbet anvendes:

Bob W. White (ed.) (2012) Music and Globalization, Critical Encounters. Indiana University Press.

Bogen vil blive suppleret med artikler overvejende med internet-adgang.  
 

Kurset er på KA niveau, men kan også læses af studerende, der ønsker at skrive bachelorprojekt inden for feltet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Der kan aflægges forskellige eksaminer til dette kursus. ECTS vægten kan også variere. Se derfor egen studieordning for detaljer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 143
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210