Musikvidenskab: KA satslæreemne: Fritonal Sats

Kursusindhold

Det tyvende århundredes kompositionsmusik inkorporerer en lang række nye principper i måden at lave musikalsk sats. Kurset er en ”hands on” indføring i denne musik, som gennem praktisk indføring i et udvalg af disse principper, vil gøre de studerende fortrolig med denne måde at forstå musik.

De studerende lærer at håndtere såvel skalabaserede som serielle teknikker og får dertil skærpet forståelsen af de grundlæggende elementer i musikalsk sats. Der forudsættes aktiv deltagelse af de studerende, med udarbejdelse af små opgaver til hver time. Det praktiske arbejde med musikken vil ske på baggrund af og i vekselvirkning med analyser af periodens musik.

Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

Musikvidenskab KA2008, Enkeltstående BA-tilvalg 2007 ordn.

Forelæsning og øvelser

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se egen studieordning. Der kan aflægges forskellige eksaminer til dette kursus af varierende ECTS vægt.
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 311
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420