Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Musikvidenskab: Satslære/Arrangement i et pædagogisk perspektiv

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Mads Jakob Pagsberg (4-72636975426a776f306d7730666d)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HMVB10051U

Engelsk titel

Musicology: Techniques of composition and arrangement

Kursusindhold

Det er hensigten med kurset at den studerende tilegner sig kompetencer til at udforme arrangementer/(satser) der kan bruges direkte i rytmisk korensemble eller i rytmisk sammenspil. Der vil blive lagt vægt på:

- Hurtig udformning
- Stor praktisk brugbarhed
- Overskuelighed
- Elementer der gør satsen sjov at synge/spille og evt. unik i udtrykket
- Layout

Der arbejdes med firestemmige korsatser og rytmiske sammenspilsarrangementer af typerne 1-2-3 Rotation og Leadsheet-Rolleark. Der arbejdes især med ostinatbaseret musik.

Målbeskrivelse

  • arbejde selvstændigt med at udforme satser, der på en vellykket og kreativ måde udnytter ressourcerne i det medium de er tænkt for (fx kor og/eller sammenspilsgruppe), og således at de er hensigtsmæssigt indrettet i forhold til den type sangere og/eller instrumenter, de er skrevet for (fx mht sværhedsgrad og ambitus).
  • beherske relevante satsteknikker på et niveau, der demonstrerer en god fornemmelse for effekten af satsernes stilistiske virkemidler.

Bemærkninger

Benyttes kurset som BA Enkeltstående tilvalg på Musikvidenskab vægter eksamen 15 ECTS. Se studieordningen for Enkeltstående tilvalg i musikvidenskab for nærmere detaljer.

Uddannelse

Musikvidenskab BA Enkelstående tilvalg 2007 ordn.

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Der kommer et link til skemaet.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning

Kapacitet

5 tilvalgsstuderende

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 24
Undervisningsforberedelse 311
Eksamensforberedelse 84
Vejledning 1
Total 420

Eksamen (Videregående satslære)

Prøveform

Andet
Afhængig af eksamensvalget
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende