Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Musikvidenskab: KA analyseemne: Fuga – nørdet satsteknik og ekstatisk syntese

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Christian Hildebrandt (6-71776738363e456d7a7233707a336970)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HMVB10043U

Engelsk titel

Not available in english

Kursusindhold

Fuga er i den klassiske, europæiske musik indbegrebet af satsteknisk mesterskab. I store korværker, symfonier og kammermusik kommer en fuga ofte som kronen på værket og signalerer storslåethed, værdighed, højtidelighed og syntese. Berømte eksempler er finalerne i Mozarts Jupiter-Symfoni og Beethovens niende symfoni.

 

I Fugakunst står de store klassikere på hver deres måde dog alle i gæld til barokmusikken og især Johann Sebastian Bach, som i første halvdel af 1700-tallet var fugamesteren over dem alle. Ikke bare gennemsyrer fugateknikken stort set hele hans produktion, men han dedikerede hele værksamlinger til fuga og kontrapunktisk teknik: Wohltemperiertes Klavier, Musikalisches Opfer og Die Kunst der Fuge.

 

Bach står imidlertid selv i gæld til en række store mestre fra renæssancen, og den stærke tradition for kontrapunktisk komposition blev i 16-1700-tallet beskrevet af en række musikteoretiske skrifter, som dannede skole for selve den europæiske kunstmusiks kompositionslære. Det vigtigste af disse teoretiske skrifter var Johann Joseph Fux' Gradus ad Parnassum fra 1725.

 

Dette kursus vil følge fugakunstens udvikling fra 1400-tallet til 1800-tallet gennem en række værkanalyser og sideløbende læsning af musikteoretiske skrifter om fuga fra 16-1800-tallet. Vi skal bl.a. undersøge sammenhængen mellem teori og praksis - og diskutere perspektiver af nogle overraskende uoverensstemmelser!

Bemærkninger

Kurset kan bruges til aflæggelse af analyseemne på KA2008 ordningen (7,5 ECTS) og som BA enkeltstående tilvalg (videregående analyse 15 ECTS) på BA2007 tilvalgsordningen.

Uddannelse

Musikvidenskab, enkeltstående BA-tilvalg (2007 ordn.)

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Skemalink kommer....
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning, 12 uger á 2 timer pr. gang.

Kapacitet

5 studerende

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur- og værkliste samt kursusplan ved semesterstart

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 24
Undervisningsforberedelse 311
Eksamensforberedelse 84
Vejledning 1
Total 420

Eksamen (Videregående analyse (enkeltstående BA-tilvalg))

Prøveform

Skriftlig aflevering
Se egen studieordning.

Bedømmelsesform

7-trins skala
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende