Musikvidenskab: Musikvidenskabeligt emne med analyse: Musikhistorie og formlære

Kursusindhold

Kurset handler om udviklingen af instrumentalmusikkens former i Europa fra anden halvdel af 1700-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. I dette lange tidsrum udvikler komponisterne instrumentalmusikalske former – sonaten, variationssatsen og dansesatser såsom menuetten – og udvider, bearbejder og varierer dem, så de modsvarer vekslende publikumsforudsætninger, kunstneriske mål og institutionelle betingelser.

Kursets analysedel forfølger særlig sonateformens udvikling gennem diskussion af teoretiske fremstillinger og grundige analyser af udvalgte værker. Kursets musikhistoriedel tilbyder vekslende kontekstualiseringer og perspektiveringer, der gør at vi kan få musikken i tale både som historiske vidnesbyrd og som kunstværker, der stadig har noget at sige os.

Musikken er af C.P.E. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, Mahler, Schönberg og Stravinsky. 

Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

Musikvidenskab BA2012 ordn, KA2013 Gymnasierettet sidefagsordning

Forelæsninger med tilknyttet analysehold

Kurset kan følges af studerende der er tilmeldt gymnasierettet KA-tilvalg. Det kan IKKE tages som almindeligt KA-tilvalg.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Undervisningsforberedelse
 • 287
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420