Musikvidenskab: Musikvidenskabeligt emne med analyse: Jazz som evolutionær bevægelse og historie af improvisationspraksis

Kursusindhold

På kursets musikhistoriedel arbejdes der kritisk med jazzhistorie og der fokuseres på den konstruktion jazzhistorien er samtidig med, at historien behandles som et udviklingsforløb af improvisationspraksis. Jazzen præsenteres som en evolutionær genre, der indeholder store klanglige forskelle, men som fundamentalt set kan betragtes som et hele. Der fokuseres særligt på improvisationen og improvisationens gradvist udviklede klanglige muligheder og det tilstræbes, at de studerende opnår et overblik over jazzhistorien historisk såvel som klangligt. Der vil i øvrigt være forelæsninger, der tematiserer raceproblematikker i amerikansk jazzmiljø og miljøet for creative jazz i Chicago.

 

I analyseforløbet arbejdes der med generelle problemstillinger inden for auditiv analyse samt med forskellige analytiske tilgange til jazz. Der vil især være fokus på jazzens harmonik og dens forbindelse til den improvisationspraksis, der udspiller sig i centrale dele af jazzhistoriens forløb. I analyseforløbet arbejdes der endvidere med løbende analyseøvelser, hvoraf nogle stilles til dokumentation af aktiv undervisningsdeltagelse, som er en forudsætning for eksamensopgaven; dette meldes ud ved semesterstart.

 

Til eksamen formulerer de studerende et musikvidenskabeligt problemfelt og en problemformulering til en skriftlig opgave, der kombineres med en analysedel. Under hele undervisningsforløbet tilstræbes løbende kommunikation med analyseunderviser Anders Müller og de studerende således, at den endelige eksamen bliver en integreret og kombineret besvarelse imellem musikvidenskabelige problemstillinger og musikanalyse.

Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

Musikvidenskab, BA2012 ordn.

Kurset forløber i to parallelle undervisningsforløb, dels i musikhistoriske emner og dels i analyse, med koordination af tilrettelæggelse og indhold.

Litteratur: Som jazzhistorisk udgangspunkt arbejdes der med bogen Jazz af Scott DeVeaux og Gary Giddens som grundbog. I analysedelen vil grundbogen være: What to listen for in jazz af Barry Kernfeld. Disse bøger bør anskaffes til kurset, og vi beder Akademisk boghandel på KUA have disse titler klar inden semesterstart. Andre relevante titler vil blive meddelt ved semesterstart. 

Til eksamen formulerer de studerende et musikvidenskabeligt problemfelt og en problemformulering til en skriftlig opgave, der kombineres med en analysedel. Under hele undervisningsforløbet tilstræbes løbende kommunikation med analyseunderviser Anders Müller og de studerende således, at den endelige eksamen bliver en integreret og kombineret besvarelse imellem musikvidenskabelige problemstillinger og musikanalyse.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se BA2012 studieordningen (stud.element HMVB01591E)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Undervisningsforberedelse
 • 287
 • Total
 • 420