Musikvidenskab: Gymnasierettet valgfag 1: Hørelære/brugsklaver

Kursusindhold

På 3. semester udvides visebecifringsrepertoiret, så også elementær jazz-harmonik indgår. Man arbejder praktisk-analytisk med reduktion af klaverakkompagnementssatser. I denne proces indgår også  transponering af specielt prægnante passager. Man beskæftiger sig med 4-stemmigt korpartitur, analyserer det og spiller mellemstemmerne med becifring for sluttelig at kunne gengive hele partituret. De tidligere semestres overvejende skriftlige øvelser i funktionsharmonik udvides til  en egentlig mundtlig auditiv analyse. Det rytmiske område udvides med adagiorytmer og skæve taktarter. 

3. semester afsluttes med en prøve, som nøje beskrives i kompendiet.  

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2012 ordn., Gymnasierettet KA-tilvalg 2013 ordn..

Holdundervisning

Der foreligger et kompendium: "Hørelære og Brugsklaver. Gymnasierettet valgfag 1 (3. semester)"

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se studieordningen. Gymnasierettet valgfag 1 består af 5 undervisningsforløb, der tilsammen udgør 15 ECTS.
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 17
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 52,5