Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Musikvidenskab: Gymnasierettet valgfag 1: Hørelære/brugsklaver

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Birthe Hanne Skou (6-747b7a73857d527a877f407d8740767d)
  • Nenia Zenana (7-818d7881748174537b8880417e8841777e)
  • Poul Heise (5-79767a84765179867e3f7c863f757c)
  • Susanne C. Poulsen (4-737c7f745078857d3e7b853e747b)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HMVB01586U

Engelsk titel

---

Kursusindhold

På 3. semester udvides visebecifringsrepertoiret, så også elementær jazz-harmonik indgår. Man arbejder praktisk-analytisk med reduktion af klaverakkompagnementssatser. I denne proces indgår også  transponering af specielt prægnante passager. Man beskæftiger sig med 4-stemmigt korpartitur, analyserer det og spiller mellemstemmerne med becifring for sluttelig at kunne gengive hele partituret. De tidligere semestres overvejende skriftlige øvelser i funktionsharmonik udvides til  en egentlig mundtlig auditiv analyse. Det rytmiske område udvides med adagiorytmer og skæve taktarter. 

3. semester afsluttes med en prøve, som nøje beskrives i kompendiet.  

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2012 ordn., Gymnasierettet KA-tilvalg 2013 ordn..

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Efterårssemestret
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Kapacitet

12 studerende pr. hold (der oprettes max. 4 hold)

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der foreligger et kompendium: "Hørelære og Brugsklaver. Gymnasierettet valgfag 1 (3. semester)"

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 24
Undervisningsforberedelse 17
Eksamensforberedelse 10,5
Vejledning 1
Total 52,5

Eksamen

Prøveform

Praktisk mundtlig prøve
Se studieordningen. Gymnasierettet valgfag 1 består af 5 undervisningsforløb, der tilsammen udgør 15 ECTS.

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende