Musikvidenskab: Musikvidenskab med performance: Jazz og jazzklaver

Kursusindhold

På kurset arbejdes kritisk med jazzhistorie, og der fokuseres på den konstruktion jazzhistorier er samtidig med, at historie behandles som et udviklingsforløb af improvisationspraksis. Jazz præsenteres som en evolutionær genre, der indeholder store klanglige forskelle, men som fundamentalt set muligvis kan betragtes som et hele. Der fokuseres særligt på improvisationen og improvisationens gradvist udviklede klanglige muligheder. Kurset gennemføres i parløb med de studerendes performanceundervisning.

I undervisningen fokuseres der indgående på musikeksempler, og det tilstræbes, at de studerende opnår et overblik over jazz historisk såvel som klangligt.

Parallelt med kurset foregår performanceundervisning v. Morten Carlsen og Marie Louise Nitschky Schmidt således, at egen performance af forberedte stykker eller improvationseksempler indgår i den mundtlige eksamen. Performanceundervisning foregår som soloundervisning eller som holdundervisning.

Uddannelse

Musikvidenskab BA2012 ordn.

Forelæsning og øvelser

På kurset arbejdes der med bogen Jazz af Scott DeVeaux og Gary Giddens som grundbog og jazzhistorisk udgangspunkt. Denne bog bør anskaffes før kursusstart. Vi beder Academic Books på KUA have den klar.

Til eksamen formulerer de studerende et musikvidenskabeligt problemfelt og en problemformulering til mundtlig fremlæggelse, der kombineres med en praksisdel – musikfremførelse. Der kan inddrages en mindre del decideret musikanalyse i fremlæggelsen til understøttelse af pointer og konklusioner. Under hele undervisningsforløbet tilstræbes løbende kommunikation med performanceundervisere og de studerende således, at den endelige eksamen bliver en integreret og kombineret fremlæggelse imellem musikvidenskabelige problemstillinger og performance.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se studieordningen for nærmere detaljer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 307
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420