Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Musikvidenskab: Musikvidenskab med performance: Jazz og jazzklaver

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Jakob Thorkild Overgaard (6-697c703e3b3a466e7b7334717b346a71)
  • Marie Louise Nitschky Schmidt (4-726d7877446c7971326f7932686f)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HMVB0157AU

Engelsk titel

---

Kursusindhold

På kurset arbejdes kritisk med jazzhistorie, og der fokuseres på den konstruktion jazzhistorier er samtidig med, at historie behandles som et udviklingsforløb af improvisationspraksis. Jazz præsenteres som en evolutionær genre, der indeholder store klanglige forskelle, men som fundamentalt set muligvis kan betragtes som et hele. Der fokuseres særligt på improvisationen og improvisationens gradvist udviklede klanglige muligheder. Kurset gennemføres i parløb med de studerendes performanceundervisning.

I undervisningen fokuseres der indgående på musikeksempler, og det tilstræbes, at de studerende opnår et overblik over jazz historisk såvel som klangligt.

Parallelt med kurset foregår performanceundervisning v. Morten Carlsen og Marie Louise Nitschky Schmidt således, at egen performance af forberedte stykker eller improvationseksempler indgår i den mundtlige eksamen. Performanceundervisning foregår som soloundervisning eller som holdundervisning.

Bemærkninger

Til eksamen formulerer de studerende et musikvidenskabeligt problemfelt og en problemformulering til mundtlig fremlæggelse, der kombineres med en praksisdel – musikfremførelse. Der kan inddrages en mindre del decideret musikanalyse i fremlæggelsen til understøttelse af pointer og konklusioner. Under hele undervisningsforløbet tilstræbes løbende kommunikation med performanceundervisere og de studerende således, at den endelige eksamen bliver en integreret og kombineret fremlæggelse imellem musikvidenskabelige problemstillinger og performance.

Uddannelse

Musikvidenskab BA2012 ordn.

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Ovenstående samt Morten Carlsen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Skemalink kommer...
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning og øvelser

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

På kurset arbejdes der med bogen Jazz af Scott DeVeaux og Gary Giddens som grundbog og jazzhistorisk udgangspunkt. Denne bog bør anskaffes før kursusstart. Vi beder Academic Books på KUA have den klar.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Undervisningsforberedelse 307
Eksamensforberedelse 84
Vejledning 1
Total 420

Eksamen

Prøveform

Praktisk mundtlig prøve
Se studieordningen for nærmere detaljer.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende