Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Musikvidenskab: Musikvidenskab, æstetik og kulturteori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Morten Michelsen (6-7375736f696e466e7b7334717b346a71)
  • Michael Fjeldsøe (8-686c676e66757167426a776f306d7730666d)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HMVB01563U

Engelsk titel

Musicology: Musicology, Aesthetics, and Cultural Theory

Kursusindhold

Kurset vil præsentere en række problemstillinger knyttet til møder mellem musikvidenskab, æstetik og kulturteori. I forelæsninger og seminarer vil teoretiske og metodiske dimensioner i relation til disse møder blive behandlet og diskuteret.
I stedet for at præsentere en bred oversigt af de mange perspektiver, som kan være omfattet studieelementets titel, sigter vi mod at fokusere på nogle udvalgte dimensioner som belyses fra flere positioner, for derigennem samtidig at diskutere konsekvenserne af teoretiske og metodologiske valg.

Blandt de emner, som vi vil belyse er forhold mellem musik og identitet (som køn, seksualitet, race, nationalitet), filosofiske perspektiver (fra fænomenologi til postkolonialisme), æstetik, lytning og sansning. 

Formelle krav

Kurset er obligatorisk for alle grundfagsstuderende.

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2012, Enkeltstående BA-tilvalg 2007 ordn.

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Der kommer et link til skemaet.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og seminarer

Kapacitet

Ca. 100

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Gennemgående bog vil være John Storey (2012) Cultural Theory and Popular Culture: An introduction’ 2012. (7th Edition) Routledge. Denne bog kan læses online på Rex, men ikke downloades, hvorfor vi anbefaler at den købes i Academic Books. Bogen vil i en samlet læseplan blive suppleret med tekster, som er tilgængelige online eller i Absalongrupperummet

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Undervisningsforberedelse 307
Eksamen 84
Vejledning 1
Total 420

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende