Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Musikvidenskab: Hørelære og Praktisk satsforståelse 2: Hørelære/brugsklaver

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Birthe Hanne Skou (6-686f6e677971466e7b7334717b346a71)
  • Arne Christensen (6-6c6a6e3c3e39466e7b7334717b346a71)
  • Susanne C. Poulsen (4-67707368446c7971326f7932686f)
  • Poul Heise (5-6d6a6e786a456d7a7233707a336970)
  • Nenia Zenana (7-75816c75687568476f7c7435727c356b72)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HMVB01552U

Engelsk titel

This course is not available in english

Kursusindhold

Kursusindhold 2. semester:
 

Undervisningen i hørelære og brugsklaver på bacheloruddannelsen omfatter ganske mange discipliner, alle af praktisk instrumental og sanglig art og i tæt samspil med såvel sang- og soloklaverundervisningen som fagene satslære og musikalsk analyse.

Til de to første semestre foreligger der to kompendier, "Hørelære" og "Brugsklaver og musikdiktat", og hvert semester afsluttes med en eller to prøver, som nøje beskrives i kompendierne.

På 2. semester arbejdes der videre såvel med hørelæredisciplinerne, melodilæsning, rytmelæsning og diktatskrivning med fokus på melodi, rytme og akkordhøring som med forberedelse af becifringsspils- og transponeringssatser. Dersuden arbejdes der specielt med prima vista klaverspil og melodilæsning.

Eksamen efter 2. semester består i at nedskrive hørte musikalske forløb, udføre forberedte satser på klaver som becifringsspil og transponering samt synge og spille nemme til middelsvære satser fra bladet.

Bemærkninger

Hørelære og Praktisk satsforståelse 2 består af undervisning i:
Brugsklaver
Ruskor
Soloklaver
Sang på hold

Tilsammen udgør det eksamen på 7,5 ECTS. Kurset kan ikke tages som almindeligt BA-tilvalg. Det er en del af den gymnasierettede BA-tilvalgspakke.

Tilmelding

Studerende skal følge samme hold som på 1. semester.

Uddannelse

Musikvidenskab BA2012 ordn., BA2013 gymnasierettet sidefagsordn.

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Hanne Birthe Skou
Nenia Zenana
Susanne Clod Poulsen
Poul Heise
Arne Christensen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Forårssemestret
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Kapacitet

Max 12 studerende på hvert hold

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 24
Undervisningsforberedelse 17
Eksamensforberedelse 10,5
Vejledning 1
Total 52,5

Eksamen

Prøveform

Praktisk mundtlig prøve
Se studieordningen

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende