Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Musikvidenskab: Hørelære og praktisk satsforståelse 1: Hørelære og brugsklaver

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Nenia Zenana (7-76826d7669766948707d7536737d366c73)
  • Arne Christensen (6-6d6b6f3d3f3a476f7c7435727c356b72)
  • Susanne C. Poulsen (4-68717469456d7a7233707a336970)
  • Poul Heise (5-6e6b6f796b466e7b7334717b346a71)
  • Birthe Hanne Skou (6-69706f687a72476f7c7435727c356b72)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HMVB01522U

Engelsk titel

Musicology: Ear Training and Performance Skills 1

Kursusindhold

Undervisningen i hørelære og brugsklaver på bacheloruddannelsen omfatter ganske mange discipliner, alle af praktisk instrumental og sanglig art og i tæt samspil med såvel sang- og soloklaverundervisningen som fagene satslære og musikalsk analyse.

Der foreligger et kompendium til hvert semester, og hvert semester afsluttes med en eller to prøver, som nøje beskrives i kompendierne.  

Ved studiets begyndelse prioriteres hørelæredelen højest, og midt i semesteret aflægges en lille, intern prøve i basale færdigheder, såvel mundtligt som skriftligt. Heri indgår melodilæsning, rytmelæsning med taktering, intervalhøring og -sang, treklangshøring og -sang, mens klaverspillet koncentreres om kadencespil.

Midt i semesteret flyttes hovedvægten til de klavermæssige færdigheder, og i hele resten af studieåret tilstræber man at afbalancere høre- og rytmelærefærdigheder med klaverfærdigheder, så en rimelig beherskelse af faget bliver det naturlige og nødvendige fundament for en yderligere analytisk og videnskabelig tilgang til musikken. 

 

 

Anbefalede faglige forudsætninger

For at blive optaget på det gymnasierettede tilvalg i Musikvidenskab, skal man bestå adgangsprøven. Læs mere på følgende link: http:/​/​studier.ku.dk/​bachelor/​musikvidenskab/​adgangskrav-og-optagelse/​optagelsesproeve/​

Bemærkninger

Undervisningen i Hørelære og praktisk satsforståelse 1 består af fire elementer: Hørelære og brugsklaver, sanghold, soloklaver og ruskor som tilsammen giver en eksamen på 7,5 ECTS.

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2012, BA-gymnasierettet sidefag 2013

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Arne Christensen, Nenia Zenana, Birthe Skou, Susanne Clod Pedersen, Poul Heise, Birthe Skou

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Der kommer et link.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen i Brugsklaver og hørelære og Sang foregår på hold af ca. 12 studerende. Undervisning i klaver er soloundervisning, og kor er for store hold.

Kapacitet

12 studerende pr. hold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Anvendt litteratur: "Hørelære BA 1. og 2. semester" og "Brugsklaver og Musikdiktat BA 1. og 2. semester".

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 24
Undervisningsforberedelse 17
Eksamensforberedelse 10,5
Vejledning 1
Total 52,5

Eksamen

Prøveform

Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse. Se studieordningen for yderligere oplysninger.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende