MIN, Den Rejsendes Blik: turisme, sted og kulturmøde (F17)

Kursusindhold

På dette kursus beskæftiger vi os med de kulturmøder og identitetsforhandlinger, der finder sted i forbindelse med rejseskildringer. Vi analyserer eksterne og interne fremstillinger af steder som “destinationer” i rejseskildringer samt i place- og nation branding. Det undersøges, hvordan kulturarv og identitetspositioner er til gensidig forhandling i visuelle og tekstuelle repræsentationer (primært det 19. til 21. århundrede).

Globaliseringens indvirkning på såvel selvfremstilling som relationen mellem identitet og sted skaber grundlag for undersøgelser af brug af ironi, (selv-)eksotisering, strategisk og ikke strategisk essentialisme.

Kursets formål er at give deltagerne et solidt teoretisk og praktisk fundament inden for en række metodiske tilgange, som baseres på et samspil mellem teoretiske refleksioner og praktiske øvelser med udgangspunkt i visuel analyse og narrativ teori. Dette giver et grundlag for at undersøge turismens historiefortællinger før og nu som et felt for steds- og identitetsdannelse. 

 

Engelsk titel

In the eyes of the traveler: tourism, place and cultural encounters

Uddannelse

Studieordningen for Minoritetsstudier BA, 2007-ordningen

Studieordningen for Minoritetsstudier KA, 2008-ordningen

Målbeskrivelse

BA-studieordningen 2007

Særligt studeret emne A (fagelementkode HMSB10041E)

Særligt studeret emne B (Fagelementkode HMSB10051E)

KA-studieordningen 2008

Minoriteter indenfor det centrale fag (tilvalg/valgfag, meritfag) (fagelementkode HMSK03131E)

Emnekursus A (tilvalg) (fagelementkode HMSK03111E)

Emnekursus B (tilvalg) (fagelementkode HMSK03121E)

 

Holdundervisning

Se grupperum i Absalon

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse
 • 367,5
 • Ekskursioner
 • 3
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • Projektarbejde
 • 8
 • Teoretiske øvelser
 • 10
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 412,5