Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

MIN, Minoriteter i Danmark - med udblik til Europa (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Kirsten Thisted (7-776b6c76776867436b7870316e7831676e)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HMSB10026U

Engelsk titel

Minorities in Denmark, in a European perspective

Kursusindhold

Med empirisk udgangspunkt belyses minoritetsgrupper, der er karakteristiske i udvalgte perioder i både Danmark, det øvrige Norden og Europa. Det belyses, hvordan de pågældende minoritetsgrupper er opstået: ved migration, kolonisering, segregering, udskillelse af anderledeshed m.v. Der fokuseres på staternes holdning, lovgivning og politik samt samspillet mellem hhv. majoritets- og minoritetsbefolkningens holdninger og handlinger. Undervisningsforløbet sætter nutidige emner og problemstillinger i historisk perspektiv. Følgende temaer kan inddrages: - relationen mellem stat og folk og denne relations betydning for minoriteter (oprindelige folk, nationale mindretal, indvandrere og flygtninge, handikappede og seksuelle minoriteter), - forskelle og ligheder i politikken overfor minoriteter og oprindelige folk i Europa herunder suverænitetsbestemmelser, sprogpolitiske forhold m.v., - etniske og religiøse konflikter og konfliktløsninger; majoritets- og minoritetsstrategier (migration m.m.) i de europæiske lande

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2007-studieordning:
Minoriteter i Danmark, med udblik til Europa (fagelementkode HMSB10021E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Det er en forudsætning, at deltagerne kan læse akademiske tekster på engelsk

Bemærkninger

Besøg på museer etc. indeholdes i kurset, der må påregnes adgangsbillet

Uddannelse

Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet i Minoritetsstudier

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Kirsten Thisted, thisted@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende, herunder studenteroplæg og –opgaver

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Fortrinsvis artikler tilgængelige på nettet, men indkøb af enkelte bøger må påregnes

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Forberedelse 370,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Se studieordning her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​minoritetsstudier/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende