Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU CMC Modul 3, Udtryksformer og jura (Efterår 16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

http://crossmedia.ku.dk/optag/pris/

Niveau Master
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Kjetil Sandvik (7-786673697b6e70456d7a7233707a336970)
 • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Kursusnummer: HMMÅ03133U

Engelsk titel

ÅU CMC Modul 3, Udtryksformer og jura

Kursusindhold

Modulet Udtryksformer og jura omfatter to fagelementer:
Æstetiske, narrative og audiovisuelle virkemidler i tværmedial kommunikation
Den tværmediale kommunikations jura og etik

Æstetiske, narrative og audiovisuelle virkemidler i tværmedial kommunikation
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HMMM03131E

Fagelementet lægger hovedvægten på tværmedial kommunikation med særligt fokus på kommunikationens formmæssige karakteristika.

 Eksaminanden kan

 • redegøre for og selvstændigt og kritisk vurdere relevante teoretiske og
  analytiske begrebsdannelser i forhold til forskellige udtryksformer inden
  for tværmedial kommunikation
 •  vise indsigt i og evne til selvstændigt og kritisk at vurdere såvel klassiske
   som nyere mediers formmæssige udtryk og disses medieteknologiske
   forudsætninger på både teoretisk og analytisk niveau
   
 • omsætte denne teoretiske og analytiske viden til praksis gennem udarbejdelse og selvstændig og kritisk vurdering af et koncept for en praktisk tværmedial kommunikationsopgave
 • selvstændig og kritisk formidle tværmedial kommunikationsstrategi i såvel skriftlig som mundtlig form.

Undervisning- og arbejdsformer:
Undervisningen former sig som en række intensive seminarer, der består af en teoretisk og analytisk hoveddel, som veksler mellem forelæsninger og en række casestudies vedrørende mediers udtryksformer samt en mindre, praktisk del med fokus på forskellige designværktøjer, der kan anvendes i formgivning af tværmedial kommunikation. De studerende skal som led i alle seminarerne analysere og/eller afprøve de forskellige formmæssige udtryk i forbindelse med mindre øvelser. Som del af undervisningen udfylder den studerende en portfolio, hvor der selvstændigt og kritisk reflekteres over egen læring med henblik på at give den studerende mulighed for at tage ansvar for den personlige læreproces samt sætte den studerende i stand til at bedømme egen præstation.

Den tværmediale kommunikations jura og etik
7,5 ECTS-point
Aktivitetskode: HMMM03141E

Fagelementet omfatter lovmæssige regler og etiske grænser i kommunikationssammenhænge med særligt fokus på tværmedial kommunikation.

Eksaminanden kan

 • selvstændigt og kritisk redegøre for de juridiske regler og etiske retningslinjer på medie- og kommunikationsområdet
 • forholde sig selvstændigt og kritisk analyserende til juridiske og etiske aspekter vedrørende tværmedial kommunikation med inddragelse af relevant teori
 • selvstændigt og kritisk vurdere juridiske eller etiske problemstillinger og inddrage disse vurderinger i løsning af konkrete kommunikationsopgaver.

Undervisning- og arbejdsformer: 
Fagelementet er tilrettelagt som en række intensive seminarer med hovedvægt på en gennemgang og forklaring af juridiske regler og etiske retningslinjer, som perspektiveres med en lang række eksempler på, hvordan disse regler og retningslinjer forvaltes i praksis. Som led i kurset skal de studerende løse mindst to opgaver med fokus på juridisk og etisk relaterede problemstillinger i konkrete kommunikationssituationer eller kommunikationsprojekter. Som del af undervisningen udfylder den studerende en portfolio, hvor der selvstændigt og kritisk reflekteres over egen læring med henblik på at give den studerende mulighed for at tage ansvar for den personlige læreproces samt sætte den studerende i stand til at bedømme egen præstation.

Tilmelding

http://crossmedia.ku.dk/optag/

Uddannelse

Master i Cross Media Communication

Studienævn

Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Æstetiske, narrative og audiovisuellle virkemidler i tværmedial kommunikation (v/Kjetil Sandvik) kl. 9-16: 2/9, 30/9, 4/11, 2/12

Den tværmediale kommunikations jura og etik (Anders Kildsgaard) kl. 9-16: 3/9, 1/10, 5/11, 3/12
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 24
Vejledning 1
Holdundervisning 28
Vejledning 1,5
Forberedelse 355
Total 409,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016/17 Aflevering: Modul 3.1.: materiale, synopsis, godkendte litteraturlister: torsdag d. 15.12 Mundtlig eksamen (modul 3.1.): 10.1. og 11.1.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende