Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU CMC Modul 1: Samfund og målgrupper (Efterår 16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

http://crossmedia.ku.dk/optag/pris

Niveau Master
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Kjetil Sandvik (7-776572687a6d6f446c7971326f7932686f)
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Kursusnummer: HMMÅ03103U

Engelsk titel

ÅU CMC Modul 1: Samfund og målgrupper

Kursusindhold

HMMÅ03101U

Systemer, samfund og individ i tværmedial kommunikation (7,5 ECTS): Eksaminanden kan 

• selvstændigt og kritisk analysere problemstillinger vedrørende mediesystemer med vægt på tværmedial kommunikation
• selvstændigt og kritisk anvende viden om relevante institutioner og aktører inden for forskellige medietyper med særlig fokus på den aktuelle
medieudvikling og samspillet mellem forskellige medie
• på en selvstændig og kritisk måde forholde sig teoretisk og analytisk reflekterende til mediernes samfundsmæssige placering, rolle og betydning
• formidle viden og indsigter af mediesystemanalytisk karakter i en populærvidenskabelig og tværmedial form.
Undervisnings- og
arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges som en række intensive seminarer med hovedvægt på en teoretisk gennemgang af forskellige dimensioner af mediesystemet, der eksemplificeres med konkrete cases, øvelser og analyser, som
de studerende skal arbejde med individuelt eller i grupper og diskutere og
formidle i og uden for undervisningen. Som del af undervisningen udfylder
den studerende en portfolio, hvor der selvstændigt og kritisk reflekteres
over egen læring med henblik på at give den studerende mulighed for at
tage ansvar for den personlige læreproces samt sætte den studerende i
stand til at bedømme egen præstation

HMMÅ03111U

Målgrupper i tværmedial kommunikation: Analyse, teori og metode (7,5 ECTS): 
Eksaminanden kan 

• selvstændig og kritisk anvende relevante teorier og metoder til at analysere modtagersituationen
• selvstændig og kritisk gennemføre og evaluere en mindre, empirisk undersøgelse af en afgrænset målgruppe- eller receptionsanalytisk problemstilling med udgangspunkt i tværmedial kommunikation
• vurdere undersøgelsens forklaringsværdi og metode og selvstændigt og
kritisk forankre dette i relevante teorier.
Undervisnings- og
arbejdsformer
Undervisningen forløber over en række intensive seminarer, som veksler
mellem teori og praksis. De studerende skal bl.a. foretage en række casestudier af forskellige medieprodukter samt tværmediale kommunikationskampagner med fokus på samspillet mellem medier, hvordan (eller hvorvidt) disse medieprodukter og -kampagner henvender sig til en særlig mål-gruppe, samt hvilke strategier der anvendes i kommunikationen. Desuden skal de studerende i grupper planlægge og gennemføre en decideret målgruppegruppeanalyse af en tværmedial kommunikationskampagne og dens målgrupper på baggrund af kvantitative og/eller kvalitative metoder, f.eks. markedskort, fokusgrupper, seertalsanalyse, (webbaserede) spørgeskemaundersøgelser mv. Som del af undervisningen udfylder den studerende en portfolio, hvor der selvstændigt og kritisk reflekteres over egen læring med henblik på at give den studerende mulighed for at tage ansvar for den personlige læreproces samt sætte den studerende i stand til at bedømme egen præstation.

Bemærkninger

HMMÅ03111U

Tilmelding

http://crossmedia.ku.dk/optag/

Uddannelse

Master i Cross Media Communication

Studienævn

Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Underviser

Systemer, samfund og individ i tværmedial kommunikation
Målgrupper i tværmedial kommunikation (Paul Metelmann)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Introseminar:
Torsdag 8/9 kl. 10.00-18.00 Fællesspisning kl. 17.00-19.00

Systemer, samfund og individ i tværmedial kommunikation kl. 9-16: 9/9, 8/10, 11/11, 10/12

Målgrupper i tværmedial kommunikation: analyse, teori og metode (v/Paul Metelmann) kl. 9-16: 10/9, 7/10, 12/11, 9/12
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 28
Vejledning 1,5
Holdundervisning 28
Forberedelse 352
Total 409,5

Eksamen

Prøveform

Andet
Se studieordning (kommer senere)

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​cross-media/​Cross_Media_Communication_MAS_2013.pdf/​

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016-17 Aflevering: Modul 1.1.: Fri skriftlige hjemmeopgave: mandag d. 2.1

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende