Moderne Kultur: Kickstart dit speciale! Specialeforberedende workshop for Moderne kultur og kulturformidling

Kursusindhold

Hvordan forbereder man sit speciale i god tid? Alle fag på IKK afholder fra og med efterårssemestret 2014 en specialeforberedende workshop for studerende på kandidatuddannelsernes 3. semester. Målet med specialeworkshoppen er, at den studerende får formuleret et udkast til en problemstilling og lavet en foreløbig litteraturliste, som skal støtte den studerende i kontakten til en vejleder ved udgangen af 3.semester og være en hjælp til at indgå en specialekontrakt før starten af 4. semester.

Workshop-aktiviteterne støtter den studerende til selvstændigt at gennemtænke emne og problemstilling for specialet og rummer blandt andet: information om specialeemner, specialegrupper og vejledere, arbejde med emne- og problemformuleringer, litteratursøgning osv. Workshopformatet er to seminarer og et litteratur-og informationssøgningskursus for specialestuderende.

Workshoppens formål er specialeforberedende, dvs. at støtte den studerende på bedst mulig vis forud for det egentlige vejledningsforløb. At kickstarte sit speciale betyder, at man er godt i gang med litteratursøgning og emneafgrænsning når specialekontrakten indgås. Kick it!

Engelsk titel

Master’s Thesis: workshop

Uddannelse

Moderne Kultur og Kulturformidling

Forelæsning

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 6
  • Total
  • 6