Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

MKK/LITVID: Projektorienteret forløb: Praktikseminar og vejledningsforløb efterår 2016

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Kassandra Charlotte Wellendorf (8-6f6577776873766a446c7971326f7932686f)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HMKK03292U

Engelsk titel

Internship

Kursusindhold

Kursusindhold

 

For studerende, der tager projektorienteret forløb udbydes to praktikseminarer, som alle forventes at deltage i.

Seminarene har fokus på at styrke brobygningen mellem praksis og teori, at opøve refleksioner over kompetenceafklaring, faglig identitet og karriereudsigter samt løbende diskutere udfordringer på arbejdspladsen.

Seminar #1 (uge 39): Studieordningskrav og eksamensformer. Introduktion til teori om virksomhedskultur og metoder til dataindsamling. Udveksling og afklaring omkring de studerendes arbejdsområder, roller og erfaring med opgaveløsning, observationer og kompetenceudvikling i praktikforløbet. Fælles drøftelse af karrieremuligheder og visioner i relation til praktikforløbet.

Seminar #2 (uge 47): Udfordringer og problematikker på arbejdspladsen. Hvordan kobles akademiske kompetencer til en konkret arbejdssituation? Sparring omkring eksamensforberedelse samt vidensdeling omkring praktikerfaringerne. Evaluering af praktikforløbet, herunder udveksling omkring anvendte kompetencer, samt behov for yderligere kompetenceudvikling i relation til arbejdsopgaverne i praktikken.

Seminarene er et supplement til den faglige vejledning, der fås fra praktikvejlederne. Det anbefales at holde et vejledningsmøde med den faglige vejleder ved underskrift af forløbsaftale, hvor fokusområdet for forløbet diskuteres, og dernæst efter det sidste seminar.

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Kassandra Wellendorf

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se link
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Workshop

Kapacitet

35

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 6
Total 6

Eksamen

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende