Moderne kultur/Kunsthistorie/Visuel Kultur: Kulturhistorisk emne Forløb 2, a: Den moderne og den senmoderne by

Kursusindhold

I den vestlige kulturkreds’ større – og ældre – byer som København, Berlin, London, Paris, Rom, New York og San Francisco var den moderne bybos situation markant forskellig fra de situationer, som beboere af samtidens eller senmodernitetens byer befinder sig i. På andre måder er den urbane situation i dag præget af fortsættelser og forlængelser af genkendelige træk ved den klassisk-moderne by. Dette modul sigter mod en kritisk refleksiv forståelse af de kulturhistoriske ligheder og forskelle, der gør sig gældende i passagen fra de klassisk-moderne til de samtidshistoriske byers sociale situationer.

I forlængelse af læsning af kilder fra moderne og nyere bystudier vil vi i kurset diskutere forskellige tilgange til byens fremtrædelsesformer og til oplevelsen af byen. Desuden vil vi gennemgå teoretiske behandlinger af ’situation’, ’omstændigheder’ og ’kontekst’ for at diskutere tilgange til situering og kontekstualisering: hvordan forholder vi os til radikal kontekstualisme; er ’situation’ den unikke samlede mængde af omstændigheder som man er underlagt; rummer ’situation’ åbenhed, frihed og handlingsmuligheder?

Vi vil desuden anvende disse tilgange i analyser og kritiske evalueringer af en lille serie af bysituationer, hvor vi forsøger at kontrastere moderne byer fra omkring 1900, senmoderne byer efter ca. 1950 og samtidshistoriske byer fra midten af 1990erne til i dag:

 • Bygrænser mellem ydre og indre miljø: mødet med magtrelationer ved adgang til byen (den fysiske vagt, det disciplinære skopiske regime, netværket kontrol)

 • Mødesteder: kulturelle, sociale og individuelle tilhørsforhold til byen og dens beboere (taxi-dance halls i 1920ernes USA, diskoteker i 1980ernes Europa, netdating i Vestens 00ere)

 • Passager: oplevelsen og erfaringen af byvandringer, bevægelsesmuligheder og transport (moderne flaneurs, situationisters psykogeografiske dérive, senmoderne auditiv iPod kultur, augmented reality Pokemon gaming, og flygtninge med smartphones)

 • Hverdage: modi for urban uopmærksomhed, tagen for givet… og brud med samme (transportens, indkøbets og spisestedets hverdagsæstetik, og brudlinjer i erfaringen)

 • Andre atmosfærer og rytmer: oplevelsen og erfaringen af kunstinstallationer i byrummet (Berlins Siegessäule, Holzers Truisms i New York, Lozano-Hemmers Under Scan i London)

Sociale og individuelle selv-situeringer: urban socialisering, subjektivering og selvfremstilling (Stein, The Autobiography of Alice B. Toklas; Frank, The Diary of a Young Girl; Woodman, On Being an Angel; Instagram - kvinders fitness blogging)

Engelsk titel

Cultural History

Uddannelse

Moderne Kultur og Kulturformidling

Forelæsning

Pensum

 

Benjamin, Walter. "Arcades, Arcades II." In The Arcades Project, edited by Walter Benjamin and Rolf Tiedemann, 871-84. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1999. 15ns.

 

Böhme, Gernot. ”Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetics” Thesis Eleven vol. 36 no. 1 (August 1993): 113-126. 12ns.

 

Castells, Manuel. "Conclusion: Urban Sociology in the Twenty-First Century." In The Castells Reader on Cities and Social Theory, edited by Ida Susser, 390-406. Malden, Mass.: Blackwell, 2002. 15ns.

 

Certeau, Michel de. 1984. “General Introduction.” In The Practice of Everyday Life, xi-xxiv. Berkeley: University of California Press. 14ns.

 

Crang, Mike, and Stephen Graham. "Sentient Cities, Ambient Intelligence and the Politics of Urban Space." Information, Communication & Society 10, no. 6 (2007): 789-817. 28ns.

 

Cressey, Paul G. 1997. "The Life-Cycle of the Taxi-Dancer." In The Subcultures Reader, edited by Ken Gelder and Sarah Thornton, 28-39. New York: Routledge. 12ns.

 

Debord, Guy. "Preliminary Problems in Constructing a Situation."  http://www.cddc.vt.edu/sionline/si/problems.html. 1 ns.

 

Deleuze, Gilles. "Postscript on Control Societies." In Negotiations, 1972-1990, 177-82. New York: Columbia University Press, 1995. 5ns.

 

deRose, Keith. "Contextualism: An Explanation and Defense."  http://fitelson.org/epistemology/derose.pdf. 20ns.

 

Derrida, Jacques. "Signature Event Context." In Margins of Philosophy, 307-30. Chicago: University of Chicago Press, 1982. 22ns.

 

Dijck, José van. "Engineering Sociality in a Culture of Connectivity." In The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media, 3-23. Oxford: Oxford University Press, 2013. 21ns.

 

Foucault, Michel. 1983. "Subject and Power." In Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, edited by Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, 208-226. Chicago: University of Chicago Press. 20ns.

 

Frosh, Paul. "The Gestural Image: The Selfie, Photography Theory, and Kinesthetic Sociability." International Journal of Communication 9 (2015): 1607–28. 13ns.

 

Goffman, Erving. "Front, Regions." In The Presentation of Self in Everyday Life, 13-19, 66-73. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1959. 15ns.

 

Guattari, Félix. "The New Aesthetic Paradigm." In Chaosmosis, edited by Paul Bains and Julian Pefanis, 98-118. Bloomington: Indiana University Press, 1995. 16ns.

 

Hall, Peter Geoffrey. "The City of Dreadful Night." In Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century, 12-48. Malden: Blackwell Publishing, 2002. 25ns.

 

Harvey, David. "The Right to the City." New Left Review 53 (2008): 23-40. 17ns.

 

Hollands, Robert G. "Will the Real Smart City Please Stand Up?" City 12, no. 3 (2008): 303-20. 26ns.

 

Huhtamo, Erkki. "Messages on the Wall." In Urban Screens Reader, edited by Scott McQuire, Meredith Anne Martin and Sabine Niederer, 15-28. Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2009. 17ns.

 

Jacobs, Jane. "The Uses of Sidewalks: Safety." In The Death and Life of Great American Cities, 29-54. New York: Random House, 2002. 22ns.

 

Jay, Martin. "Scopic Regimes of Modernity." In Vision and Visuality, edited by Hal Foster and Foundation Dia Art, 3-21. Seattle: Bay Press, 1988. 16ns.

 

Kitchin, Rob. "The Real-Time City? Big Data and Smart Urbanism."  Social Science Research Network (2013). http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2289141. 16ns.

 

Kittler, Friedrich A. "The City Is a Medium." New Literary History 27, no. 4 (1996): 717-29. 11ns.

 

Lefebvre, Henri. "Plan of the Present Work." In The Production of Space, 1-24. Oxford: Blackwell, 1991. 24ns.

 

Manovich, Lev. "On Totalitarian Interactivity." http://manovich.net/index.php/projects/on-totalitarian-interactivity (3 ns)

 

---. The Poetics of Augmented Space.   http://manovich.net/index.php/projects/the-poetics-of-augmented-space (22 ns)

 

Massumi, Brian. "Urban Appointment." In Making Art of Databases, edited by Jake Brouwer and Arjen Mulder, 28-55. Rotterdam: Dutch Architecture Institute, 2003. 16ns.

 

Mumford, Lewis. "What Is a City?". In The City Reader, edited by Richard T. LeGates and Frederic Stout, 91-95. London: Routledge, 2011. 4ns.

 

Sartre, Jean-Paul. "For a Theatre of Situations." In Modern Theories of Drama: A Selection of Writings on Drama and Theatre 1850-1990, edited by George W. Brandt and Peter Weiss, 42-45. Oxford: Clarendon, 1998. 3ns.

 

Sassen, Saskia. "The Impact of the New Technologies and Globalization on Cities." In The City Reader, edited by Richard T. LeGates and Frederic Stout. 554-62. London: Routledge, 2011. 7ns.

 

Shepard, Mark. "Toward the Sentient City." In Sentient City: Ubiquitous Computing, Architecture, and the Future of Urban Space, 16-37. Cambridge, MA: MIT Press, 2011. 16ns.

 

Simmel, Georg. "The Metropolis and Mental Life." In The Blackwell City Reader, edited by Gary Bridge and Sophie Watson, 11-19. Chichester, West Sussex, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. 10ns.

 

Suchman, Lucille Alice. "Situated Actions." In Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication, 35-46. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 12ns.

 

Thrift, Nigel. "Driving in the City." Theory, Culture & Society 21, no. 4-5 (October 1 2004): 41-59. 15ns.

 

Wirth, Louis. 1938. "Urbanism as a Way of Life." American Journal of Sociology 44 (1):1-24. 12ns

Total : 511ns

 

 

Dette kursus er en del af tapas-kurserne på Litteraturvidenskab og Moderne Kultur.
Hvis du er indskrevet på 2015-ordningen på Moderne Kultur eller Litteraturvidenskab, skal du tilmelde dig både et kursus i Kulturhistorisk emne, Forløb 1 (a, b c) ELLER Aktuel kulturforskning A OG et kursus i Kulturhistorisk emne Forløb 2 (a, b eller c) ELLER Aktuel kulturforskning B. I undervisningstilmeldingsperioden tilmelder du dig begge forløb. Du skal vælge et kursus i både Forløb 1 og 2. Det er IKKE muligt at vælge at følge f.eks. 2 Forløb 1 eller 2 Forløb 2.
Kravet om både at følge både ét forløb 1 og ét forløb 2 gælder kun for studerende indskrevet på 2015-ordningen på Lit eller MKK. Studerende som ikke er indskrevet på 2015 ordningen, skal kun følge ét forløb (enten A eller B eller 1 eller 2) og efterfølgende aflægge eksamen i dette.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Dette kursus kan aflægges efter 2008 ordningen på moderne kultur som modul 10, 11(historisk), 12, 13(historisk), 14 og 15
Og på 2015 ordningen på litteraturvidenskab som modul 4 og på moderne kultur 2015 ordningen som modul 2, 3, 4, og 7.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 140
 • Eksamen
 • 42
 • Total
 • 210