Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kulturteoretisk emne Modul 1: Offentlighed

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Devika Sharma (6-766b64757064436b7870316e7831676e)
  • Kristin Eva Albrechtsen Haahr Veel (8-6d746b75766b7078426a776f306d7730666d)
  • Mikkel Bolt (4-71766577446c7971326f7932686f)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HMKK03206U

Engelsk titel

Cultural Theory and Analysis

Kursusindhold

Det overordnede formål med kurset i kulturteori & analyse er at give en indføring i væsentlige nyere retninger inden for såvel almen kulturteori som kunstartspecifik teori og metode. Kultur forstås i den sammenhæng dels som det generelle system eller væv af vaner, værdier, forestillinger, handlinger, institutioner og kommunikationsformer, der binder mennesker sammen på forskellig vis, og dels som de værker og produkter hvormed sådanne værdier, forestillinger mv. gives en varig symbolsk form og undertiden tematiseres kritisk. Semestrets overordnede emne er ’offentlighed’, som danner rammen for tre temablokke, hvor der vil blive fokuseret på henholdsvis humanitarisme, demokrati og det digitale.

 

De behandlede forfatterskaber vil inkludere blandt andre Nancy Fraser, N. Katherine Hayles, David Lyon, Judith Butler, Slavoj Žižek, Michel Foucault, Sara Ahmed, Lauren Berlant, Jacques Rancière, Claude Lefort, Giorgio Agamben og Karl Marx.

Bemærkninger

Kan aflægges som eksamen på følgende moduler:
På MKK 2008-ordningen: Modul 10
På MKK 2015-ordningen: Modul 1

Uddannelse

Moderne Kultur og Kulturformidling

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Devika Sharma, Kristin Veel og Mikkel Bolt

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se link
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning + seminar

Kapacitet

100

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Studerende, der inden semesterstart vil orientere sig i læsepensum, kan læse følgende tekster:

 

Lilie Chouliaraki, “Post-humanitarianism: Humanitarian Communication: Beyond a Politics of Pity”, International Jounal of Cultural Studies, vol. 13, nr. 2, 2010, s. 107-126 (tilgængelig i REX).

Didier Fassin, “The Predicament of Humanitarianism”, Qui Parle, vol. 22, nr. 1, 2013, s. 33-48 (tilgængelig i REX).

Rancière, Jacques, “Wrong: Politics and Police”, Disagreement: Politics and Philosophy, Minneapolis & London: University of Minnesota Press, 2004, s. 21-42.

Engin Isin & Evelyn Ruppert, ”Chapter 2: Citizens and Cyberspace” i Being Digital Citizens, (London: Rowman& Littlefield, 2015), s.20-45 (tilgængelig i REX)

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 266
Forelæsninger 70
Eksamen 84
Total 420

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende