Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

MID. Introduktion til Middelalderen I

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Christian Troelsgård (7-7876736970776b446c7971326f7932686f)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HMIB10012U

Engelsk titel

Introduction to the middle ages I

Kursusindhold

Det er kursets formål, at deltagerne skal opnå et bredt overblik over vigtige elementer af middelalderens politiske, kulturelle og religiøse historie i perioden ca. 500-1100. Med udgangspunkt i oversatte tekster fra middelalderen belyses centrale perioder og begivenheder fra senantikkens Romerrige over etableringen af en række nye kongedømmer, kirkens organisation, klosterbevægelsen, Karl den Stores politiske og kulturelle reformer, normannernes erobring af England, striden mellem kejser og pave i det sene 1000-tal og det første korstog. Eksempler på den materielle kultur, fx kirkebyggeri og bogkultur, vil også blive præsenteret.

Uddannelse

Middelalderkundskab (BA-tilvalg)

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Oplæg, diskussion og tekstlæsning.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Vi vil på kurset benytte følgende litteratur: Tekstkompendium, Introduktion til Europæisk Middelalder (kan købes i kompendieudsalget). Som grundbøger anbefales: Chris Wickham, The Inheritance of Rome, a History of Europe from 400 to 1000, Penguin, 2010 og Matthew Innes, Introduction to Early Medieval Western Europe 300-900, Routledge, 2007. Herudover kan man påregne at skulle låne bøger eller kildetekster i oversættelse fra/via sit eget folkebibliotek eller andre biblioteker, ligesom vi vil benytte os af Internet Medieval Sourcebook (http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html).

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Total 0

Eksamen (Bunden mundtlig sagsfremstilling)

Prøveform

Mundtlig prøve

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Middelalderkundskab

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende