Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU MID Introduktion til Middelalderen II (ca. 1100-1400) - fjernundervisning (F17)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

Se pris

Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Line Margrethe Hansen (6-6f6c7168706b436b7870316e7831676e)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HMIÅ10024U

Engelsk titel

Introduction to the middle ages II (ca. 1100-1400)

Kursusindhold

Dette kursus tilbydes som en del af tilvalget "Middelalderkundskab" og som et "frit" tværhumanistisk tilvalg under bachelorordningen, men det er principielt åbent for andre studerende, som vil bruge det som områdestudium i deres fag. Kurset er en fortsættelse af efterårets generelle introduktion til den tidlige middelalder og koncentrerer sig om perioden ca. 1100-1450, herunder f.eks. emner som cistercienser- og franciskanerbevægelserne, katharerne i Sydfrankrig i 1100- og 1200-tallet, universiteternes fremkomst i 1200-tallet, kirke og kongemagt i højmiddelalderen, korstog, middelalderens retssystemer, bykultur, pest og senmiddelalderlige mystikere. Kurset bygger på læsning af centrale middelalderlige kilder i oversættelse, samlet i et kompendium. 
Via internettet gennemgås hver uge en tekst eller et emne, hvortil de studerende - i grupper eller enkeltvis - vil blive bedt om at lave oplæg/opgaver og opfordret til at deltage i diskussion. Kurset omfatter også to lørdagsseminarer i København. Seminarerne er ikke obligatoriske, men det anbefales at man møder op.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Introduktion til Middelalderen I eller tilsvarende kundskaber.

Formelle krav

For at kunne deltage i kurset er det nødvendigt at have adgang til en computer med internetopkobling, helst en bredbåndsforbindelse, men særlige computerkundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Uddannelse

Middelalderkundskab (BA-tilvalg)

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Line Margrethe Hansen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink.
Andet lørdagsseminar: finder sted efter aftale
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Fjernundervisning via internettet samt to lørdagsseminarer på Københavns Universitet, Amager.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kompendium: Introduktion til Europæisk Middelalder, redigeret af Karsten Friis-Jensen og Christian Troelsgård m.fl. (købes i Humanioras kompendieudsalg). ). Oversigtsværk: Barber. M.: The Two Cities: Medieval Europe, 1050-1320 (Routledge, 1992 eller senere), Backman, C.: The Worlds of Medieval Europe (Oxford University Press, 2009 eller senere), Esmark, K. og McGuire, B.: Europa 1000-1300 (Roskilde Universitetsforlag 1999) el. lignende

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
E-læring 0
Total 0

Eksamen (Fri mundtlig dialog)

Prøveform

Mundtlig prøve med opsyn.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:
Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Middelalderkundskab, 2007-ordningen

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

En lørdag i juni på Københavns Universitet, Amager.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende