Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU MID Introduktion til Middelalderen I (ca. 500-1100) - fjern (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Se pris

Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Line Margrethe Hansen (6-6f6c7168706b436b7870316e7831676e)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HMIÅ10013U

Engelsk titel

Introduction to the middle ages I (ca. 500-1100)

Kursusindhold

Fagelementet giver et overblik over vigtige elementer af middelalderens politiske og kulturelle historie i perioden 500-1100. Med udgangspunkt i oversatte tekster fra middelalderen belyses vigtige perioder og begivenheder som Benedikt af Nursias klosterbevægelse, Karl den Stores politiske og kulturelle reformer, normannernes erobring af England og striden mellem kejser og pave i det sene 1000-tal. Desuden vil typiske eksempler på den materielle kultur som klosteranlæg og bogkultur blive præsenteret, også i billedform. Der forudsættes ingen forhåndsviden om perioden, men deltagerne forventes omhyggeligt at læse kilderne i oversættelse.

 

 

Formelle krav

For at kunne deltage i kurset er det nødvendigt at have adgang til en computer med internetopkobling, helst en bredbåndsforbindelse, men særlige computerkundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside

Uddannelse

Middelalderkundskab (BA-tilvalg)

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag aften/weekend

Varighed

1 semester

Skemagruppe

kommer senere
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Fjernundervisning via internettet samt to lørdagsseminarer på Københavns Universitet, Amager.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kildeteksterne er samlet i et kompendium redigeret af K. Friis-Jensen, Chr. Troelsgård m.fl. Købes i Humanioras kompendieudsalg ved semesterstart. Oversigtsværk: Innes, Matthew: Introduction to Early Medieval Europe 300-900. Routledge, 2007 eller Wickham, Chris: The Inheritance of Rome, A History of Europe from 400 to 1000. Penguin Books, 2009.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
E-læring 0
Total 0

Eksamen (Bunden, mundtlig sagsfremstilling)

Prøveform

Mundtlig prøve

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:
Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Middelalderkundskab, 2007-ordningen

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende