Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

MØK, Struktur og Forandring i Mellemøstens Moderne Historie (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Rasmus Christian Elling (6-6970706d726b446c7971326f7932686f)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HMØK03656U

Engelsk titel

Structure and Change in the Modern History of the Middle East

Kursusindhold

Strukturer og forandringer i Mellemøstens moderne historie studeres igennem et perspektiv forankret i politologisk og sociologisk teori. Fokus er på stater og samfund i perioden 1850-2015.

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning, Mellemøsten:
Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HMØK03651E)

KA 2008-studieordning, Gymnasierettet Tilvalg, arabisk og Tyrkisk:
Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HMØK03651E)

KA 2009-studieordning, Tværkulturelle studier:
Regional Specialisering 1 (fagelementkode HTÆK03021E) 
Regional Specialisering med sprog 2 (fagelementkode HTÆK03041E)

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Der kræves almindelig viden om Mellemøstens historie i det 20. og 21. århundrede. Se desuden individuelle studieordninger for evt. sproglige forudsætningskrav.

Tilmelding

Kandidattilvalg skal indskrives via blanketten "Indskrivning på enkelt studieelement". Yderligere information kan findes på din uddannelsesside på KUnet eller for studerende fra et andet fakultet eller Universitet: http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/merit/

 

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund, 2008

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i arabisk eller tyrkisk 2008

KA 2009-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Rasmus Christian Elling, elling@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink nedenfor
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med forelæsninger, seminarer og studerendes oplæg. Det forventes at man deltager ved hver undervisningsgang, at man har læst i henhold til undervisningsplanen og at man har forberedt spørgsmål og diskussionspunkter.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Roger Owen. 2004. State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, 3rd Edition, London/New York: Routledge samt Charles Tripp. 2013. The Power and the People: Paths of Resistance in the Middle East. Derudover vil de studerende ved kursusstart blive oplyst om en monografi de skal læse i grupper samt online kompendium med supplerende litteratur.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 315,5
Forelæsninger 20
Eksamen 50
Kollokvier 15
Projektarbejde 10
Vejledning 2
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende