MØK, Struktur og Forandring i Mellemøstens Moderne Historie (E16)

Kursusindhold

Strukturer og forandringer i Mellemøstens moderne historie studeres igennem et perspektiv forankret i politologisk og sociologisk teori. Fokus er på stater og samfund i perioden 1850-2015.

Engelsk titel

Structure and Change in the Modern History of the Middle East

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund, 2008

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i arabisk eller tyrkisk 2008

KA 2009-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning, Mellemøsten:
Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HMØK03651E)

KA 2008-studieordning, Gymnasierettet Tilvalg, arabisk og Tyrkisk:
Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HMØK03651E)

KA 2009-studieordning, Tværkulturelle studier:
Regional Specialisering 1 (fagelementkode HTÆK03021E) 
Regional Specialisering med sprog 2 (fagelementkode HTÆK03041E)

 

Holdundervisning med forelæsninger, seminarer og studerendes oplæg. Det forventes at man deltager ved hver undervisningsgang, at man har læst i henhold til undervisningsplanen og at man har forberedt spørgsmål og diskussionspunkter.

Roger Owen. 2004. State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, 3rd Edition, London/New York: Routledge samt Charles Tripp. 2013. The Power and the People: Paths of Resistance in the Middle East. Derudover vil de studerende ved kursusstart blive oplyst om en monografi de skal læse i grupper samt online kompendium med supplerende litteratur.

Der kræves almindelig viden om Mellemøstens historie i det 20. og 21. århundrede. Se desuden individuelle studieordninger for evt. sproglige forudsætningskrav.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 315,5
 • Forelæsninger
 • 20
 • Eksamen
 • 50
 • Kollokvier
 • 15
 • Projektarbejde
 • 10
 • Vejledning
 • 2
 • Total
 • 412,5