ARAB, Kommunikativ færdighed (F17)

Kursusindhold

Intensiv tekstlæsning med efterfølgende kommunikativ behandling, individuelt og i holdundervisningen. Teksterne spænder fra litterære og filosofiske tekster til AV-tekster og artikler på forskellige sproglige niveauer.

Temaerne vil berøre magtforhold, samfundsmodeller og visioner i moderne arabiske samfund

Engelsk titel

Communicative competence

Uddannelse

KA 2008-studieordning Mellemøstlige sprog og samfund.

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:
Kommunikativ færdighed (fagelementkode HMØK03571E)

Holdundervisning med målrettet træning af kommunikative kompetencer og opgaveskrivning på arabisk

Tekster og link vil blive gjort tilgængelige via Absalon eller evt. uddelt i kopi

BA i arabisk

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 412,5