Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

MØK, Medier i Mellemøsten (F17)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Ehab Galal (4-757871725078857d3e7b853e747b)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HMØK00017U

Engelsk titel

Media in the Middle East

Kursusindhold

Historisk har de mellemøstlige stater haft et stærkt monopol på både presse, radio og tv, som samtidig har været et forsøg på at monopolisere en model for en moderne national identitet. Det er bl.a. denne model, som en ny arabisk/muslimsk offentlighed igennem brugen af digitale/nye medier som fx satellit-tv, mobiltelefoni, internet og sociale medier udfordrer. Der er tale om medier, som ikke længere kun er statens talerør, men afspejler en global og lokal kompleksitet, hvor traditionelle kulturelle, politiske og religiøse identiteter forhandles. Udover en generel introduktion til mellemøstlige mediers historiske udvikling, vil der på kurset blive belyst centrale og grundlæggende aspekter såsom mediesystemer, mediekonvergens, digitale medier, receptionsanalyse og ikke mindst nye mediers betydning for den regionale udvikling især efter det arabiske forår i 2011.

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning:
Medier i mellemøsten (fagelementkode HMØK03691E)

Emnekursus A (fagelementkode HMØK03711E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Bestået BA i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, eller evt. tilsvarende sproglige kompetencer i et af disse sprog, da der i pensum skal opgives mindst 150 sider på det studerede sprog.

KA-studerende der ikke har de nødvendige sproglige kompetencer, kan dog tilmelde sig kurset, under forudsætning af at de forinden har søgt og opnået dispensation fra sprogkravet hos Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier.

Tilmelding

Kandidattilvalg for studerende på Humaniora skal tilmeldes via selvbetjeningen. Læs mere på din uddannelsesside på KUnet.dk.

For studerende fra andre fakulteter/universiteter: http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/merit/

Uddannelse

KA i Mellemøstens sprog og samfund, 2008

Kandidatsidefaget i arabisk eller tyrkisk, 2008

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Ehab Galal, ehab@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink nedenunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset har karakter af seminar-form, som forudsætter høj studenter-aktivitet.

Undervisningssprog

Arabisk
Delvist på dansk

Undervisningsmateriale

Se i Absalon-grupperummet

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 356,5
Forelæsninger 56
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​arabisk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende